16-11-2022

tổng quan hiệp hội

Giới thiệu

Ngày thành lập: 11/12/2017

Mục đích thành lập: MPA mong muốn đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của kinh tế, xã hội, văn hóa,… thông qua nghiên cứu và thực hành các kiến thức liên quan đến quản lý và kĩ thuật quản lý.

Đặc biệt, chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các bậc cao niên (thế hệ thứ ba) đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch: Takeshi Negishi (Xem phần giới thiệu giảng viên)

Ban giám đốc:

  • • Kobayashi Yoshihito(Chi tiết xin đọc thêm tại mục Giới thiệu thành viên)
  • • Seki Tatsuhiko: Chủ tịch hội MPA kiêm CEO Công ty TNHH Industlogy
    • o Tư vấn doanh nghiệp (tập trung vào hỗ trợ áp dụng ERP từ cải tiến kinh doanh tại các cơ sở sản xuất)
    • o Sau khi tích lũy kinh nghiệm hỗ trợ quản lý sản xuất, thiết kế/xây dựng/bảo trì mạng lưới liên kết giữa các cơ sở và hỗ trợ thông tin quản lý trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, đến năm 2006, ông đứng ra hoạt động độc lập và thành lập công ty Industlogy vào năm 2017.
  • • Kawai Hidemi(Chi tiết xin đọc thêm tại mục Giới thiệu thành viên)
  • • Yokoyama Shigeo(Chi tiết xin đọc thêm tại mục Giới thiệu thành viên)

Thủ quỹ/Kiểm toán viên:Inoue Kenichi

Ban Cố vấn: Chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ như lời khuyên hay gợi ý từ những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực và ngành khác nhau để đảm bảo sự uy tín và hiệu quả.

Ngân hàng đại lý: Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Chi nhánh Mikawashima branch office.

Địa chỉ: 〒164-0001 5 Chome-52-15 Nakano, Nakano City, Tokyo 164-0001, Nhật Bản

Chi tiết hoạt động

① Lập kế hoạch/thúc đẩy khai thác và hệ thống hóa tư duy thực hành quản lý và kĩ thuật quản lý.

② Bồi dưỡng nhân sự thông qua huấn luyện, đào tạo.

③ Kiểm tra và tư vấn tại chỗ cho các doanh nghiệp.

④ Phổ biến kiến thức và know-how thông qua dịch, xuất bản, đăng tải, phát triển tài liệu giáo dục.

⑤ Các công tác liên quan đến các hoạt động trên nhằm đạt được mục tiêu của Hiệp hội.

⑥ Tổ chức các hoạt động trên ở trong nước và nước ngoài.

Sứ mệnh

Chúng tôi mong muốn đóng góp cho xã hội bằng cách truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật, kỹ năng, bí quyết,… của mỗi thành viên cho tất cả mọi người ở Nhật Bản và nước ngoài, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Tại nước ngoài, chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và phúc lợi của người dân trên toàn thế giới thông qua việc thể hiện quyền lực mềm của Nhật Bản.

Các lĩnh vực chính

• Cung cấp các bí quyết liên quan đến các hoạt động thực hiện cải tiến và nâng cao công nghệ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng cho ngành sản xuất, dịch vụ,…
• Các hoạt động về 5S và KAIZEN
• Cung cấp bí quyết thực tế để phát hiện và giải quyết các vấn đề về kiểm soát các bộ phận quan trọng hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp (tiếp thị sản phẩm/khách hàng, quản lý nhân sự,…).